Denne spørreundersøkelsen gjelder for deltakerne fra MiA.

Det er 10 spørsmål i undersøkelsen. Bruker du rmer enn 8 minutter, må du fylle inn svarene på nytt.

Jeg ønsker at mine kurs skal oppleves som nyttige og relevante for brukerne – at innholdet er tilpasset behovet. Undersøkelsen er anonym. Jeg er takknemlig for alle typer tilbakemeldinger.


1. Et av målene med kurset var å gi en innføring i InDesign. Føler du dette målet ble nådd?
UsikkerNeiJa, i liten gradJa, på mange områderAbsolutt


2. Et av målene med kurset var å gi en innføring i bruk av designmalene. Føler du dette målet ble nådd?
UsikkerNeiJa, i liten gradJa, på mange områderAbsolutt


3. Et av målene med kurset var å gi designfaglige tips og råd. Føler du dette målet ble nådd?
UsikkerNeiJa, i liten gradJa, på mange områderAbsolutt


4. Dag 1 og dag 2 ble lagt opp forskjellig. Hvilke(n) dag(er) ga deg mest?
Ingen av demFørste dagenAndre dagenBegge dagene


5. Hvordan kunne kurset vært bedre tilrettelagt for deg? (frivillig)


6. Hvor nyttig var kurset for deg i sin helhet?
Ikke nyttigLitt nyttigNyttigVeldig nyttig


7. Hva syns du om lengden på kurset? – 3 timer pr dag
For lite tidAkkurat passeFor mye tid


8. Hva syns du om prisen på kurset i forhold til nytteverdien?
Vet ikke / usikkerFikk lite for pengeneSom forventetFikk mye for pengene


9. Har du forslag til forbedringer? (frivillig)


10. Har du andre innspill eller kommentarer? (frivillig)

For å unngå spam, fyll inn riktig svar: 54 + = 61