Som grafisk designer bør man kunne skriveregler godt, etter min mening. For å kommunisere godt og skape gode lese-opplevelser. Alle tegn har en hensikt, så disse 3 tegnene bør brukes bedre: 1) tankestrek, 2) ellipse og 3) akutt.

3-tegn

Ellipse-tegnet (…) er også kjent som utelatelsestegnet. Det brukes til å kommunisere tanker eller utelatelser. Her brukes det både 2, 3 og 4 punktum. 3 punktum er nærmere fasiten enn 2 og 4 – men er heller ikke rett. Det rette er det egne tegnet som eliminerer all tvil; ellipse-tegnet.

Mac: Hold inne ALT-tasten mens du trykker punktum-tasten.

iPhone/iPad: Klikk og hold nede punktum-tasten til du får opp ellipse-tegnet.

 

Akutt-tegnet (´) omtales som aksent og er typisk brukt i navn som André og René – for å fremheve trykk i ord som én, idé, kafé m.m. Aksent er fellesbetegnelsen for tegnene; akutt (´), gravis(`) og cirkumfleks(ô). Disse tegnene er alle aksenter. De er franske og latinske låneord, med de respektive navnene accent aigu, accent grave og accentus circumflexus.

Riktig bruk på kafe er kafé, fordi tonefallet går opp på slutten.

Mac: På tastaturet finner du tegnet øverst til høyre, ved siden av «tilbake»-tasten.

iPhone/iPad: Klikk og hold nede den bokstaven du vil ha akutt-tegn over – f.eks. «e» – vent til menyen spretter opp og velg korrekt tegn.

 

Tankestrek (–) blir ofte feilaktig erstattet med bindestrek. Tankestreken (–) er lenger enn bindestreken (-) og brukes ved innskutte setninger, replikker eller for å markere avstand, omfang o.l.

Åpningstidene til en butikk er der jeg oftest ser den feilaktige bindestreken (eks. 0800-1600). Dette oppfattes som trangt og leses gjerne med knipende øyne. Derfor velger mange å gjøre feil nummer 2; å klemme inn et mellomrom både før og etter bindestreken (eks. 0800 – 1600). Ingen vil arrestere deg for å gjøre dette, men det korrekte er å droppe bindestreken til fordel for tankestreken – som er laget for dette formålet: 0800–1600. Andre formål er Oslo–Gardermoen, Norge–Italia, 12.–14. november, side 16–18, kr 50,– (Ble det lettere å lese?)

Mac: Hold ALT-tasten nede og trykk bindestrek

iPhone/iPad: Klikk og hold nede bindestrek-tasten til menyen spretter opp. Deretter velger du tankestreken i midten (den lengste tankestreken brukes sjelden).